Rubriek Onderzoek

Leerlingen helpen om doelen en waarden te ontwikkelen

Hier zijn twee technieken voor leraren om een autonomie-ondersteunend leerklimaat te ontwikkelen. Voor jonge opgroeiende mensen is het belangrijk om richting gevende waarden, doelen en interesses te ontwikkelen. Deze kunnen dienen als criteria aan de hand waarvan beslissingen en keuzes in het leven kunnen worden gemaakt die aanvoelen als goed en betekenisvol. Hoe autonomer het […]

Interview met Heidi Grant Halvorson, auteur van Succeed: How We Can Reach Our Goals

Door Coert Visser

Heidi Grant Halvorson, PhD, is een experimenteel sociaal psycholoog en de auteur van Succeed: How We Can Reach Our Goals. Zij studeerde summa cum laude af in de psychologie aan de University of Pennsylvania en promoveerde aan de Columbia University, zich specialiserend in de psychologie van doelen stellen en motivatie. Haar onderzoek heeft zich gericht op het begrijpen van hoe mensen reageren op tegenslag en uitdagingen en hoe deze reacties beïnvloed worden door het type doelen dat zij stellen. Zij heeft artikelen gepubliceerd over onderwerpen zoals presteren, zelfregulatie, overtuigen en welbevinden. Ze was ook de co-redacteur van het wetenschappelijke handboek The Psychology of Goals. In dit interview praat ze over enkele van de meest fascinerende inzichten met betrekking tot hoe we op een wijze manier doelen kunnen stellen en hoe we die doelen kunnen bereiken.

Interview met Heidi Grant Halvorson, auteur van Succeed, how we can reach our goals

By Coert Visser

Heidi Grant Halvorson, PhD, is an experimental social psychologist and the author of Succeed: How We Can Reach Our Goals. She received her B.A. in psychology, summa cum laude, from the University of Pennsylvania, and earned her doctorate at Columbia University, specializing in goal pursuit and motivation. Her research has focused on understanding how people respond to setbacks and challenges, and how these responses are shaped by the kinds of goals they pursue. She has published papers on topics ranging from achievement and self-regulation, to person perception, persuasion, and well-being. She also co-edited (with Gordon Moskowitz) the academic handbook The Psychology of Goals. In this interview, she talks about some of the most fascinating insights on how we can set goals wisely and how we can achieve those goals.
Read the interview here >>

Het woord ‘talent’

Het woord ‘talent’ wordt veel gebruikt maar ik gebruik het liever niet zo vaak. Een van de twee redenen dat ik niet zo gek ben op die term is dat het vaak tamelijk onduidelijk is wat ermee bedoeld wordt. Wanneer het woord gebruikt wordt denk ik dat mensen er doorgaans één van de volgende twee dingen mee bedoelen: ofwel hoog presteren (bijvoorbeeld prachtig gitaar spelen) of natuurlijke aanleg. Woordenboeken definiëren talent meestal als ‘natuurlijke aanleg’. De conventionele manier van denken van psychologen, opleider, ouders en managers is lang geweest (en is nog steeds, denk ik) dat talenten, in de zin van natuurlijke gaven, bestaan, dat individuen veel verschillen in deze natuurlijk gaven en dat deze talenten uitstekende voorspellers van toekomstig functioneren zijn. Daarom wordt vaak geadviseerd om je talenten te identificeren en om die activiteiten te kiezen waarvoor je talent hebt.

Onderzoek naar coaching

Een interessante bijdrage in het boek Designing positive psychology is het hoofdstuk van Anthony Grand en Michael Cavanagh (foto) over coaching. Ik zal het hoofdstuk hier niet volledig samenvatten maar ik zal enkele punten belichten die ik interessant vond.

Wat is coaching?
De auteurs leggen uit dat coaching in het afgelopen decennium een reguliere activiteit geworden, zowel in het bedrijfsleven als in de gezondheidszorg. Ze definiëren coaching als de relatie die gevormd worden tussen een professionele coach en een coachee met als doel het bereiken van gewenste professionele of persoonlijke resultaten. Ze leggen ook uit dat veel coaching geen expliciete training in de gedragswetenschappen hebben dat de meeste coaches geen coherente theoretische aanpakken gebruiken of wetenschappelijk gevalideerde technieken en instrumenten. Als enkele toepassingen van coaching noemen zij:

Mentaal contrasteren (oefening)

Gabrielle Oettingen heeft veel onderzoek gedaan naar het effect van nadenken over het slagen in wat je wilt bereiken. Zij kwam er door haar onderzoek achter dat een optimale strategie voor het stellen van doelen is om positief te denken over hoe het zal zijn als je je doel bereikt, terwijl je realistisch denkt over wat er voor nodig is om dit te bereiken. Zij noemt dit mentaal contrasteren (mental contrasting): eerst stel je je voor dat je het doel bereikt, daarna denk je over de obstakels die er op je weg staan. Heidi Grant Halvorson, auteur van Succeed, maakte hiervan de volgende oefening:

Leve taakgerichtheid!

NOAM Trainingen: vooruit in oplossingsgericht werken

In eerdere berichten heb ik mijn skepsis geuit over een sterke nadruk op jezelf proberen te begrijpen. In het bericht How much self-knowledge is enough? heb ik tegen het idee betoogd dat introspectie een optimale weg naar zelfkennis is en heb ik me ook skeptisch uitgelaten over de wenselijkheid van vergaande zelfkennis zelf. Mijn kijk hierop is dat het niet nodig is om jezelf precies te kennen en dat dat ook geen haalbare kaart is. Je hoeft jezelf niet beter te kennen dan nodig is om goed te functioneren. Deze kijk op de zaak verklaart ook mijn reserve ten opzichte van interventies zoals het analyseren van de eigen persoonlijkheid, het identificeren van sterktes en het geven van persoonsgerichte complimenten. Ik denk dat dit soort denken een plannen-en-implementeren kijk op het leven en werken weerspiegeld terwijl ik denk dat een testen-en-leren benadering meer valide en effectief is. In plaats van jezelf te analyseren en veel over jezelf na te denken vermoed ik dat het wijzer is en meer voldoening geeft om de wereld in te kijken en een manier van interacteren met de wereld te vinden die werkt, zowel voor jouzelf als voor de wereld. Je zou dit ‘doen wat werkt’  kunnen noemen.

Human Autonomy in Cross-Cultural Context

Here is a new book on human autonomy with contributions from many leaders in the field of self-determination theory which looks very interesting: Human Autonomy in Cross-Cultural Context: Perspectives on the Psychology of Agency, Freedom, and Well-Being.

Here is a product description: This volume presents the reader with a stimulating tapestry of essays exploring the nature of personal autonomy, self-determination, and agency, and their role in human optimal functioning at multiple levels of analysis from personal to societal and cross-cultural. The starting point for these explorations is self-determination theory, an integrated theory of human motivation and healthy development which has been under development for more than three decades (Deci & Ryan, 2000).

Menselijke drijfveren

In het berichtje Fundamental human needs and forces beschrijf ik de drie basale behoeften uit de zelfdeterminatietheorie: 1) behoefte aan autonomie, 2) behoefte aan competentie en 3) behoefte aan verbondenheid. Vervolgens beschrijf ik vier ‘krachten’ zoals die beschreven werden in het boek Secrets of the Moneylab: 1) Resource striving, 2) Status seeking, 3) Fairness and reciprocity seeking, en 4) Group identity seeking.

Ik wilde de relatie tussen twee sets van veronderstelde basale gedragsdrijfveren onderzoeken. Elta Boshard wees mij op het SCARF model van David Rock, dat lijkt te putten uit beide sets van drijfveren en dat bestaat uit: 1) Status, 2) Certainty, 3) Autonomy, 4) Relatedness en Fairness. In het berichtje doe ik nog een andere poging om beide sets met elkaar in verband te brengen.

Lees het berichtje hier.

27 citaten uit the Edge Question 2011


Dit jaar stelt Edge de volgende vraag: “What scientific concept would improve everybody’s cognitive toolit?” 151 topdenkers hebben de vraag beantwoord. Hier zijn 27 citaten uit dat materiaal. Welke van de citaten lijkt je het meest waardevol en waarom?

  1. “We’re part of the unfolding world, surfing the chaotic waves”~Rudy Rucker
  2. “Every aspect of the world is fundamentally unpredictable”~Rudy Rucker
  3. “Truth is a model”~Neil Gershenfeld

Laatste reacties

Harm Steenhuijsen, 3 okt 2013

Wat een rol kan spelen is de connotatie die je aan het woord kracht geeft. In het eng…

reactie op: 'Mensen in hun kracht zetten' is niet mijn favoriete uitdrukking
Coert Visser, 3 sep 2013

Ja! Dat lijkt me een enorm voordeel. Groeten, Coert…

reactie op: Hoe straf zinvol kan zijn
Hera Bosgraaf, 3 sep 2013

Lijken me belangrijke voorwaarden! Ik heb er nog eentje: * het is van te voren afg…

reactie op: Hoe straf zinvol kan zijn

Opleiding

Boek van de week

Over OplossingsgerichtManagement.nl

Op deze site blogt Coert Visser over de toepassing van de oplossingsgerichte benadering in organisaties.

De OplossingsgerichtManagement Linkedin group

Volg OplossingsgerichtManagement op Twitter