Hoge criminaliteit is niet onvermijdelijk

Door: Coert Visser Gepubliceerd op 20 jun, 2012 in de rubriek Uncategorized
Kennisbank onderwerpen: Oplossingsgericht managen

Opleiding

Boek van de week

Zoals ik al beschreef in dit bericht is hoge criminaliteit een onderschat probleem. Er is niet alleen sprake van direct schade maar ook van indirecte materiële en immateriële schade. Criminaliteit is bijvoorbeeld criminogeen wat betekent dat criminaliteit leidt tot meer criminaliteit (wanneer je zelf geconfronteerd bent geweest met criminaliteit blijkt de kans toe te nemen dat je zelf ook crimineel gedrag gaat vertonen).

Twee soorten overtuigingen kunnen het bestrijden van criminaliteit in de weg staan: 1) de overtuiging dat een hoog niveau van criminaliteit een onvermijdelijk bijproduct is van moderne samenlevingen, en 2) dat drastische, grootschalige maatschappelijke veranderingen nodig zijn voordat criminaliteit kan worden omlaag gebracht. De overtuiging dat hoge criminaliteitsniveau’s onvermijdelijk zijn weerhoudt ons ervan om zelfs maar te proberen om criminaliteit te verlagen. Een manifestatie van dergelijke fatalistische overtuigingen is de zogenaamde waterbedeffect hypothese die zegt dat wanneer je criminaliteit op de ene plaats omlaag krijgt het op een andere plaats weer naar boven zal komen. Een ontmoedigende gedachte.

De overtuiging dat drastische verandering nodig is voor men een daling van criminaliteitscijfers kan verwachten is ook een ontmoedigende gedachte. Als het echt nodig zou zijn dat sociale problemen zoals armoede, etnische integratie en participatie en drugsgerelateerde problemen eerst zouden moeten zijn opgelost voordat criminaliteit zou kunnen worden bestreden dan zou dat vragen oproepen als: Hoe lang gaat dat dan wel niet duren? Is dat wel mogelijk? Wat zal dat wel niet gaan kosten?  Kunnen die ‘onderliggende’ problemen überhaupt wel worden opgelost? Zo ja, hoe dan?

Een nieuw artikel, How New York Beat Crime, laat zien hoe New York enorme reducties in criminaliteit heeft bereikt. De sleutels tot deze prestaties waren: 1) meer politie op straat, 2) betere informatie, 3) effectievere strategieën (meer gefocused en agressief).

De volgende quote in het artikel sprak mij met name aan: “Maar waar zijn alle criminelen nou gebleven? Veel van lijken gewoon gestopt te zijn met het breken van wet.”

Het is belangrijk voor ons allen op dit te beseffen: er is niets onvermijdelijks aan hoge criminaliteitscijfers.

Tags: , , , , , ,

1 Reactie

[...] Hoge criminaliteit is niet onvermijdelijk [...]

Uw reactie op deze bijdrage

  • Alle reacties die zich houden aan onze Code of conduct worden opgenomen.
  • Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Over OplossingsgerichtManagement.nl

Op deze site blogt Coert Visser over de toepassing van de oplossingsgerichte benadering in organisaties.

De OplossingsgerichtManagement Linkedin group

Volg OplossingsgerichtManagement op Twitter